Starta en brasa

STORYCOACHING

Människan har i alla tider samlats runt lägerelden och delat sin historia. I storycoaching går vi tillbaka till det. Tillbaka till dig. För det är i din historia som ditt glitter finns. Det där som gör just dig till den du är. Vi vaskar fram det så att du får med dig en kompass att navigera efter. En kompass där du navigerar inifrån och ut och blir stark i dig och din story.

Vi ses vid två tillfällen. Vid det första rullar vi ut röda mattan och tar oss genom ditt liv. 

Vid det andra tillfället samlar vi ihop och skapar din kompass.

Mellan gångerna får du med dig reflektionsfrågor

INVESTERING

2 750 kronor (2 tillfällen a´ 2 timmar gången)